De stichting NOTaS heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie (TST) te stimuleren en te ondersteunen. NOTaS behartigt de belangen van bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het terrein van TST door middel van o.a. netwerkbijeenkomsten, lobbyactiviteiten, social media en het tijdschrift DIXIT. NOTaS stimuleert (hierdoor) de samenwerking tussen onderzoek en ontwikkeling.