Het thema voor de DIXIT van 2015 is Kinderen en Taal- en Spraaktechnologie.

Overal om ons heen zien we dat kinderen meer en meer met ICT worden geconfronteerd. Het betreft niet alleen hun sociale leven dat inmiddels is gevuld met Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat en andere sociale media; we zien het ook in hun schoolopleiding waar voortgang, huiswerk en cijferlijsten veelal enkel digitaal beschikbaar zijn. Ook in het onderwijs zelf wordt steeds meer gebruikgemaakt van ICT;  zowel leerstof als de proefwerken worden in toenemende mate digitaal aangeboden en leerlingen kunnen hun scripties e-mailen naar de docent. Nog een stap verder gaan de zogeheten iPad-scholen waarbij papier geheel verboden lijkt te zijn.

Daarom willen we in het 2015 nummer van de DIXIT in kaart brengen wat er zoal aan mogelijkheden en wensen ligt als het gaat om de inbreng van taal- en spraaktechnologie (TST) in de wereld van kinderen.
We denken daarbij aan een rijk palet van educatieve en therapeutische toepassingen, aan ontspannende activiteiten als (serious) games op de computer, aan het gebruik van sociale media en zoekmachines op het internet, ....