Het dagelijks bestuur van NOTaS wordt gevormd door:

Staffan Meij Oele Koornwinder Henk v.d. Heuvel
Voorzitter en coördinator 
deelnemersbijeenkomsten
Secretaris,
contactpersoon EZ
Penningmeester,
redacteur DIXIT
Staffan Meij Oele Koornwinder Henk v.d. Heuvel
ReadSpeaker GridLine CLST, Radboud Universiteit Nijmegen
Inge de Mönnink Arjan van Hessen  
Coördinator ledenwerving Lobby, Webmaster
redacteur DIXIT
 
Inge de Mönnink Arjan van Hessen  
Dedicon TeleCats / Universiteit Twente / Universiteit Utrecht  

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Catia Cucchiarini
Adviseur Office Secretariaat
Catia Cucchiarini Hella Jooren Anne Wijnen
Nederlandse Taalunie Radboud Universiteit
Nijmegen
Malta & de Keyzer